De raad van commissarissen

De raad van commissarissen (rvc) bestaat uit zes personen, van wie vier agrarische leden. De voorzitter van de rvc is een agrarisch lid. De commissarissen worden op voordracht van de rvc benoemd door de ledenraad. Ze worden benoemd voor een periode van vier jaar en zijn eenmaal herkiesbaar.

De NCR-code voor ‘goed coöperatief ondernemerschap’ is de leidraad voor het bestuur, de raad van commissarissen en de ledenraad.

De rvc:

  • staat het bestuur met raad terzijde en bespreekt met het bestuur de strategie en de voornaamste risico’s verbonden aan de onderneming
  • houdt toezicht op en adviseert het bestuur over het te voeren/gevoerde beleid en houdt toezicht op de algemene gang van zaken in de coöperatie en de daarmee verbonden onderneming
  • brengt verslag uit aan de Ledenraadsvergadering en legt rekening en verantwoording af over het in het afgelopen boekjaar toezicht op het gevoerde beleid

De rvc heeft voor zichzelf een reglement opgesteld; deze is door de ledenraad goedgekeurd. Tevens zijn profielschetsen opgesteld die zijn vastgesteld door de ledenraad. 

In 2019 wordt de raad van commissarissen van Abiant gevormd door:

Naam Woonplaats Lid
Dhr. F. Duynstee Eeserveen Extern
Dhr. H. Hermsen Havelte Intern
Dhr. W. Holman Roden Extern
Dhr. G.P. Jensma Uithuizermeeden Intern
Dhr. C.J. Biemond Godlinze Intern
Mw. A. van Velde Kantens Intern (voorzitter)

Rvc-lid worden?
Aan het eind van 2019 zal dhr. G.P. Jensma aftreden als lid van de raad van commissarissen. Abiant zoekt daarom een nieuwe commissaris die lid is van de Coöperatie Abiant. 

Interesse? Stuur uw motivatiebrief en cv voor 27 juni 2019 naar cooperatie@abiant.nl. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Annette van Velde, voorzitter van de raad van commissarissen, via 06 48 44 16 56. 

Bekijk profielschets lid raad van commissarissen