Ledenraad

De Coöperatie kent een ledenraad (bestaande uit 18 leden en één adviseur), een raad van commissarissen en een bestuur/directie die voor de gehele organisatie verantwoordelijk zijn. De ledenraad is een belangrijke schakel tussen de leden en de Coöperatie Abiant en dient zodanig te zijn samengesteld, dat de leden evenwichtig verdeeld zijn over het werkgebied van Abiant en over de diverse agrarische sectoren. De ledenraad komt in circa vijf ledenraadsvergaderingen per jaar bijeen. De NCR-code voor ‘goed coöperatief ondernemerschap’ is de leidraad voor het bestuur, de raad van commissarissen en de ledenraad.

Onderstaande leden vormen de ledenraad.

Naam Woonplaats Sector
Dhr. D.J. Binnema Eenrum  akkerbouw
Mevr. L. Bolscher-Beltman Sellingen melkveehouderij
Dhr. G.D. Braam De Wilp pluimvee-/schapenhouderij
Mevr. J. Dijkema Spijk melkvee-/pluimveehouderij, akkerbouw
Dhr. T.S. Dijkstra Warffum melkveehouderij
Dhr. H.J. Esbach Kluse (Dl) melkveehouderij
Dhr. R.J. Hilverts Onstwedde akkerbouw/melkveehouderij
Mw. H.H. Huijzer-Guichelaar Ten Boer melkveehouderij
Dhr. F.A.C. de Jong Appingedam melkveehouderij
Mevr. A.M. Kremer-Perdok Finsterwolde akkerbouw
Dhr. P.G. Meijer Kloosterburen akkerbouw
Dhr. W.J.J. Peters Bedum melkveehouderij
Mevr. C. Ridder-Kuiper Oldehove melkveehouderij
Dhr. C.J. van Rooijen Overschild melkveehouderij
Dhr. A.G. de Ruiter Sellingen akkerbouw
Dhr. A.C.M. Vermunt Veendam melkveehouderij
Dhr. S.G. van der Weerd Aduard melkveehouderij
Dhr. M.A. Wiersema Winsum biologische melkveehouderij, winkel
Dhr. E.H.J. Zuidema Onstwedde  pluimveehouderij

Aan het einde van 2019 zijn twee ledenraadsleden aftredend en niet herkiesbaar. De vacaturecommissie is daarom op zoek naar twee nieuwe leden voor de ledenraad.

Interesse voor de functie van ledenraadslid? Neem contact op met met Piet Prins, directeur coöperatiezaken, via 050 206 00 00. 

Bekijk profielschets functie ledenraadslid