Ledenraad

De coöperatie kent een ledenraad (bestaande uit 18 leden en één adviseur), een Raad van Commissarissen en een bestuur/directie die voor de gehele organisatie verantwoordelijk zijn.

De ledenraad is een belangrijke schakel tussen de leden en de Coöperatie Abiant en dient zodanig te zijn samengesteld, dat de leden evenwichtig verdeeld zijn over het werkgebied van Abiant en over de diverse agrarische sectoren. De ledenraad komt in circa vijf ledenraadsvergaderingen per jaar bijeen.

De NCR-code voor ‘goed coöperatief ondernemerschap’ is de leidraad voor het bestuur, de Raad van Commissarissen en de ledenraad.

Onderstaande leden vormen de ledenraad m.i.v. 1 januari 2017.

Naam Woonplaats Sector
Dhr. D.J. Binnema Eenrum  akkerbouw
Dhr. A.E. Blaauw Farmsum akkerbouw
Dhr. A.M.J. Boonman   Midwolda akkerbouw/varkenshouderij
Dhr. T.S. Dijkstra Warffum veehouderij
Mw. J.H.A. Driessen- van Loon  Zevenhuizen veehouderij
Dhr. H.J. Esbach Kluse (Dl) veehouderij (adviseur)
Dhr. R.J. Hilverts Onstwedde akkerbouw/veehouderij
Mw. H.H. Huijzer-Guichelaar Ten Boer veehouderij
Dhr. F.A.C. de Jong Appingedam veehouderij
Mw. A.S. Jongman  Leens veehouderij
Mw. A.M. Kremer-Perdok Finsterwolde akkerbouw
Dhr. P.G. Meijer Winsum akkerbouw
Dhr. W.J.J. Peters Bedum veehouderij
Dhr. C. Ridder-Kuiper Oldehove veehouderij
Dhr. C.J. van Rooijen Overschild veehouderij
Dhr. A. de Ruiter Sellingen akkerbouw
Dhr. A.C.M. Vermunt Veendam veehouderij
Dhr. M.A. Wiersema Winsum biologische veehouderij
Dhr. E.H.J. Zuidema Onstwedde  leghennen