Lidmaatschap Coöperatie Abiant

Wilt u zeker weten dat de voortgang van uw bedrijf niet in gevaar komt wanneer u te maken heeft met ziekte of arbeidsongeschiktheid? Wordt dan lid van de Coöperatie Abiant. Als lid kunt u gedurende een periode van maximaal 104 weken gebruikmaken van onze diensten en heeft u de mogelijkheid om tegen zo laag mogelijk kosten een vervanger in te schakelen die al uw werkzaamheden overneemt.

Lid worden Coöperatie Abiant

Wanneer kunt u hulp tegen gereduceerd tarief krijgen?

Bij overlijden van het lid hebben de rechtverkrijgenden recht op maximaal 104 aaneengesloten weken, gerekend vanaf de dag van overlijden, vervangingshulp tegen het gereduceerde tarief voor zover deze vervanging noodzakelijk is. Het kortingspercentage is gelijk aan het lidmaatschap van het overleden lid. 

  • Bij overlijden van een inwonende partner, kind, huisgenoot van een lid heeft het lid recht op maximaal 4 aaneengesloten weken, gerekend vanaf de dag van overlijden, vervangingshulp tegen het gereduceerde uurtarief. 

  • Bij overlijden van een uitwonende ouder van een lid heeft het lid recht op vervangingshulp vanaf de dag van overlijden t/m de dag van de uitvaart. 

  • Bij adoptie van één of meerdere kinderen tegelijkertijd waarvoor het lid in het buitenland moet verblijven heeft het lid recht op 4 weken vervangingshulp tegen het gereduceerde uurtarief. 

  • Bij verzorging, verpleging van een gezinslid of bezoek aan een ziek gezinslid heeft het lid recht op vervangingshulp tegen het gereduceerde uurtarief. Het aantal uren per week en de periode worden in overleg vastgesteld door de directeur coöperatie zaken. 

  • Bij zwangerschap en bevalling heeft het lid recht op maximaal 16 weken vervangingshulp tegen het gereduceerde uurtarief. Om hiervoor in aanmerking te komen moet de vrouw 52 weken zijn ingeschreven als lid van de Coöperatie Abiant. Voor het hiervoor genoemde is geen eigen risico van toepassing. 

Heb ik recht op vervangingshulp bij aansprakelijkheid derden?

Bij arbeidsongeschiktheid waarvoor een derde aansprakelijk is, bestaat er geen recht op vervangingshulp tegen het gereduceerde uurtarief. Wel wordt het gereduceerde uurtarief als voorschot gefactureerd. Bij de afhandeling van de schadelast vindt een verrekening plaats.

Hoe hoog is mijn eigen risico?

Bij ziekte of arbeidsongeschiktheid heeft u een eigen risico. De eerste 8 uur vervangingshulp worden tegen het basis uurtarief gefactuereerd en daarna is het door uw gekozen kortingspercentage van toepassing. 

Hoe lang heb ik recht op vervangingshulp?

Voor de oorzaak van ziekte of arbeidsongeschiktheid heeft u recht op maximaal 104 weken vervangingshup met het door u gekozen kortingspercentage. Vanf het negende uur tot en met de 52e week geldt het hoogste kortingspercentage en gedurende de tweede 52 weken geldt het laagste kortignspercentage. De periode van 104 weken hoeft niet aangeengesloten te zijn en kan gebruikt worden in een periode van maximaal 3 jaar. Bent u na 104 weken of na 3 jaar niet hersteld van deze oorzaak van ziekte of arbeidsongeschiktheid? Dan wordt die oorzaak uitgesloten voor vervangingshulp tegen het gereduceerde uurtarief. De periode van 104 weken begint op de eerste dag van de hulpaanvraag.

Hoe maak ik aanspraak op een gereduceerd uurtarief?

Tijdens de eerste 3 maanden van uw lidmaatschap kunt u nog geen aanspraak maken op het gereduceerde uurtarief voor vervangingshulp. Dit kan wel direct wanneer u zich aanmeldt als lid van de Coöperatie Abiant op de dag dat u zich als agrarisch ondernemer vestigt in het werkgebied van de Coöperatie Abiant of wanneer u zich aanmeldt op de dag dat u als zelfstandige of in een bv een agrarisch bedrijf start of toetreedt tot een maatschap, een vof of een cv.

Hoe waarborgt de Coöperatie ziektevervanging?

De jaarlijkse lidmaatschapsbijdragen van de leden worden gestort in het reductiefonds van de Coöperatie Abiant. Bij ziekte of arbeidsongeschiktheid van een lid stelt de Coöperatie Abiant een vervanger beschikbaar tegen een uurtarief waarop, afhankelijk van het lidmaatschap, maximaal 80% korting van het reductiefond wordt gegeven.

Ik heb al een arbeidsongeschiktheidsverzekering wat nu?

Bij de afweging van uw lidmaatschapskeuze is de afstemming op een AOV-verzekering belangrijk. Een AOV-verzekering wordt vaak afgesloten tot het 60e levensjaar; terwijl u met uw lidmaatschap van de Coöperatie Abiant recht heeft op hulp (tegen gereduceerd tarief) tot de leeftijd waarop u recht heeft op een AOW-uitkering. Het lidmaatschap geeft recht op vervangingshulp tegen een gereduceerd tarief. Met een AOV-verzekering is de vervangingshulp niet geregeld. 

Zijn de voorwaarden voor vervangingshulp vastgelegd?

De voorwaarden voor vervangingshulp tegen het gereduceerde uurtarief zijn vastgelegd in het bedrijfsreductiereglement van de Coöperatie Abiant. 

Bekijk het reductiereglement

Heb ik voor mijn medewerkers ook recht op vervangingshulp?

Als u medewerkers fulltime of parttime (vanaf 18 uur per week) in dienst heeft, dan kunt u hen in de 40-40-20 regeling aanmelden. Voor de aangemelde werknemer geldt een wachttijd van 3 maanden en een eigen risico van 8 uur tegen het basis uurtarief.

Korting op uurtarief

De korting op het uurtarief bij ziekte en arbeidsongeschiktheid kent een maximum aantal uren per week. Het lidmaatschap kent twee urengroepen: 40 uur/wk en 50 uur/wk en drie kortingsgroepen. Als lid maakt u daarin zelf een keuze. Wilt u meer informatie over het lidmaatschap of wat in uw persoonlijke situatie mogelijk is? Neem dan contact met ons op.

Uw fulltime medewerker(s) kunt u uitsluitend aanmelden voor de 40 urengroep met 40% korting voor het eerste jaar en 20% korting voor het tweede jaar. In ons bedrijfsreglement statuten kunt u alle voorwaarden lezen.