Informatie voor opdrachtgevers en leden over het coronavirus

Hoe is Abiant bereikbaar?

Onze vestigingen en ons hoofdkantoor zijn telefonisch en per mail prima te bereiken. Veel van onze planners, accountmanagers en administratieve medewerkers werken vanuit huis, maar ook daar zijn ze via de regionale nummers of via de bij jou bekende 06-nummers (accountmanagers) te bereiken.

Contactgegevens Abiant-vestigingen

Zijn alle vestigingen van Abiant geopend?

Ja, maar om de risico’s van besmetting en verspreiding van het coronavirus voor onze eigen mensen, maar ook voor medewerkers en opdrachtgevers zoveel mogelijk te beperken, verzoeken wij je om in ieder geval alleen op afspraak naar onze vestigingen en/of hoofdkantoor te komen.

Heb je vragen dan kun je ons ook per mail of telefonisch bereiken. 

Contactgegevens Abiant-vestigingen

Hoe gaan jullie bij Abiant met de huidige Corona-maatregelen om?

Wij volgen actief de richtlijnen van het RIVM. Wij houden alle maatregelen nauwlettend in de gaten. Kijk voor de actuele maatregelen op de site van het RIVM.

Wat hebben jullie bij Abiant voor maatregelen genomen om te voorkomen dat het coronavirus zal verspreiden?

We hebben onze uitzendmedewerkers, ons eigen personeel, maar ook onze opdrachtgevers uitvoerig geïnformeerd en gewezen op onze coronaprotocollen en de maatregelen en gezondheidsadviezen van het RIVM. Niet alleen aangaande voorzorgsmaatregelen zoals het handen wassen, het niesen en hoesten in de elleboog, schoonmaken van materialen et cetera, maar ook aangaande het ‘anderhalve meter afstand houden.’

Om verdere verspreiding van en besmetting met het virus zoveel mogelijk te voorkomen werken wij bij Abiant zelf met minimale, gescheiden bezettingen op locaties en ons hoofdkantoor.  Inmiddels werkt daardoor ruim 80% van ons eigen personeel vanaf een thuislocatie.

We hebben daarbij meermaals gecommuniceerd dat wij op deze vestigingen en het hoofdkantoor alleen op afspraak bezoek willen ontvangen. Onze accountmanagers, die normaal in de buitendienst werken, bezoeken bovendien op dit moment geen bedrijven, maar zijn telefonisch bereikbaar. Ook zo beperken wij de verspreiding van het coronavirus.

Welke maatregelen moet ik als werkgever nemen om mijn werknemers te beschermen?

Als werkgever ben je verplicht om te zorgen voor een veilige en gezonde werkomgeving voor al je werknemers; dus ook je uitzendmedewerkers. Je dient als werkgever daarom voorlichting en instructies te geven over veilig en gezond werken. Aangaande het veilig werken in relatie tot de verspreiding van en mogelijke besmetting met het coronavirus, kun je onder andere de flyer ‘Coronavirus; hoe veilig en gezond om te gaan met COVID-19 op de werkvloer’ van het VNO/NCW bekijken.

Ik kan jullie algemene voorwaarden nergens meer vinden, waar kan ik die inzien?

Onze algemene voorwaarden zijn te vinden op onze website. 

Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten die betrekking hebben op het ter beschikking stellen van werknemers aan opdrachtgevers anders dan leden en de dienstverlening van Abiant Werving & selectie. Het gaat om de volgende besloten vennootschappen:
• Abiant Bedrijfsverzorging BV
• Abiant Detachering BV
• Abiant Personeelsdiensten BV
• Abiant Uitzendorganisatie BV
• Abiant Bouwservice BV
• Abiant Flexdiensten BV
• Abiant Personeelsservice BV

Bekijk algemene voorwaarden

Waar kan ik meer informatie krijgen over de verschillende contractvormen en faseringen die er door jullie aan mij worden aangeboden?

Heb je vragen over de verschillende uitzend- detacheringscontracten en/of faseringen van de uitzendmedewerker(s) die bij je werken, neem dan contact op met de accountmanager of vestiging waarmee je zaken doet. Hij of zij kan de specifieke contracten toelichten. 

Contactgegevens Abiant-vestigingen

Virussen voorkomen.PNG